Ordinace poskytuje služby v oblasti psychiatrie, analyticky orientované psychoterapie, integrativní supervize a lektorské vedení Balintovských skupin.

Spolupracujeme s vysoce odborným pracovištěm ordinace klinické psychologie PhDr. Marie Vlachové v přímé návaznosti, dále pak s dalšími pražskými event. mimopražskými zařízeními v oboru a to jak stacionáři, tak lůžkovými zařízeními a dalšími ambulancemi.

Návštěva je možná pouze po předchozím objednání, takže odpadá čekání. Je možné si ji vyjednat i telefonicky na čísle 244 466 483 (záznamník). V případě, že klient na sjednaný termín nemůže přijít, nechává dopředu vzkaz, aby zbytečně nebyli odsouváni další pacienti.

Léčba je hrazená ze zdravotního pojištění do limitu zdravotních pojišťoven. Dále je přímo smluvně hrazená supervize a lektorování Balintovských skupin.

Nezabýváme se léčbou z oboru závislostí.