Vážení pacienti,

v návaznosti na změnu stávající legislativy přecházíme dle platných právních předpisů na vydávání receptů v elektronické formě tzv. e-Recepty.

Pro pacienta se nic nemění, z ordinace odchází od lékaře s vytištěným e-Receptem, který předloží v lékárně.

Možnosti výdeje e-Receptu:
  1. Řádně – po návštěvě pacienta u lékaře v ordinaci (po vyšetření nebo kontrole). Lékař na základě aktuálního stavu pacienta zvolí medikaci, vytiskne e-recept a předá ho pacientovi. Tato varianta je preferovaná a je z lékařského hlediska žádoucí.

  2. Mimořádně – fyzické vydání e-Receptu v ordinaci rodinnému příslušníkovi nebo jiné určené osobě v době, kdy pacient je nezpůsobilý navštívit ordinaci lékaře.

  3. Mimořádně – zasláním kódu e-Receptu SMSkou na mobilní telefon pacienta. Číslo mobilního telefonu pacienta musí být zapsáno v kartě pacienta a pacientem s dostatečným předstihem zkontrolováno. Kódy e-mailem nejsou zasílány.

UPOZORNĚNÍ:

Na mimořádný výdej e-Receptu (viz body 2. a 3.) není právní nárok, o vydání touto formou vždy rozhoduje lékař.
    Tato forma výdeje je vždy nouzová a provádí se výjimečně.Mimořádný výdej může být zpoplatněn.

O mimořádný výdej e-Receptu žádejte e-mailem na recepce@kuzelkova.cz nebo telefonicky v ordinačních hodinách.